تخمه ژاپنی گلپر سنگ کلیه بیماران کلیوی را افزایش می دهد!!!

مطالعات کمی وجود دارد که اثرات خاص تخمه ژاپنی را بر هیپرپلازی خوش خیم پروستات تایید کند.

کارآزمایی‌های بالینی انجام شده با آماده‌سازی تجاری (Curbicin®)1 یا تجربی2، بر اساس کدو تنبل و دانه‌های نخل اره‌ای، نتایج دلگرم‌کننده‌ای به دست داده‌اند: کاهش علائم ادراری در یک مورد و پسرفت هیپرتروفی در مورد دیگر.

اما با توجه به مخلوط های استفاده شده و اثرات شناخته شده نخل اره ای برای درمان بزرگی پروستات، نمی توان حتی بخشی از اثرات منتسب به دانه کدو را به آن نسبت داد.

شواهد قانع کننده تری از مطالعات انجام شده با عصاره خالص تخمه ژاپنی گلپر بدست آمده است.

بنابراین، یک مطالعه فارمکووژیلانس نشان داد که با استفاده از یک عصاره (Prosta Fink Forte®) فروخته شده در آلمان، تقریباً 40 درصد از علائم هیپرتروفی تسکین می یابد.

تخمه

اخیراً، یک کارآزمایی بالینی به این نتیجه رسید که تخمه ژاپنی، با دوز 320 میلی گرم در روز برای حداقل 3 ماه، اثراتی مشابه با نخل اره ای، در کاهش علائم ادراری و بهبود کیفیت زندگی دارد.

هدف اصلی یک مطالعه فارمکووژیلانس فهرست کردن اثرات نامطلوب احتمالی است نه اثرات درمانی یک ماده. بنابراین، نتایج گزارش شده در این مطالعات، به تنهایی دلیل نمی‌شود، بلکه نشانه‌ای از اثربخشی این عصاره تخمه ژاپنی در درمان هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات است.

کارشناسان کمیسیون E اشاره می کنند که دانه های کدو تنبل هیچ تاثیری بر بزرگ شدن پروستات ندارند – فقط روی ادرار.

اما آزمایشات اخیر روی موش ها نشان می دهد که روغن دانه ها ممکن است از بزرگ شدن پروستات جلوگیری کند.

دانه‌های کدو تنبل پوسته‌دار به دلیل محتوای چربی غیراشباع و چندغیراشباع، مستعد ترش‌خوردگی هستند.

بهتر است از جایی بخرید که موجودی آن سریع تغییر کند و در یخچال نگهداری کنید.

برای بهره مندی از تمام خواص تخمه کدو، بهتر است آن را به صورت خام یا خشک مصرف کنید تا بو داده.