شال پشمی که می تواند انحراف چشم را از بین ببرد!

نوعی شال پشمی وجود دارد که به وسیله آن می توان انحراف چشم را از بین برد و این شال توسط تیم پزشکی در دانشگاه تهران ساخته شد. با آراد برندینگ همراه باشید.

پشمهایی که برای تولید شال پشمی استفاده می شود دارای انواع مختلفی می باشد که بهترین آن پشم گوسفند می باشد و قیمت شال پشمی بسته به نوع نخ آن دارد.

شال پشمی یکی از پوششهای مهم دختران در فصل سرما می باشد و برای خرید شال پشمی سعی کنید که به نوع بافت آن توجه نمایید تا محصولی با کیفیت خریداری کنید.

شالهای پشمی تولیدی در ترکمن دارای نقش و نگارهای منطقه ی بومی خود می باشد و شال پشمی ترکمن دارای بافتی ظریف و زیبا می باشد.